Jak to robimy?

1. Po ustaleniu tematu aktorzy wraz z reżyserem przygotowują scenariusz spektaklu dotyczący wybranego zagadnienia np. narastających konfliktów w zespole.
2. Szkolenie zaczyna się od „rozgrzewki tematycznej”, której celem jest „zalogowanie” do tematu i uwolnienie potencjału twórczego uczestników.
3. Następnie aktorzy odgrywają przygotowany spektakl ukazujący perypetie menedżera próbującego rozwiązać narastające problemy swojego zespołu. Kiedy już wszyscy znają doskonale temat, kontekst i przebieg akcji…
4. …zaczyna się część najważniejsza, w której uczestnicy szkoleń przerwają spektakl, wchodzą na scenę i wcielając się w rolę menedżera szukają rozwiązań trudnej sytuacji. Aktorzy improwizują tak, by interweniującym stworzyć warunki jak najbliższe rzeczywistości.
5. Uczestnicy mogą wypróbować różne wersje pomysłów, obserwować strategie innych, bezkarnie popełniać błędy i zdobywać realne doświadczenie w pracy z zespołem.
6. Bardzo ważnym momentem jest refleksja i podsumowanie po zakończonych symulacjach (czasem zajmują one cały następny dzień). Oprócz wkładu teoretycznego dają one szansę na przeanalizowanie wszystkich strategii działań, ocenę ich skuteczności, ćwiczenie wybranych umiejętności.

Możliwe tematy szkoleń:

  • Przywództwo
  • Efektywne zarządzanie zespołem,
  • Motywowanie pracowników,
  • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
  • Coachingowy styl zarządzania
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji
  • Podejmowanie trudnych decyzji
  • Cięcie kosztów osobowych i zwolnienia,
  • Radzenie sobie z konfliktami
  • Zarządzanie zmianą