• Metody teatralne
  • Innowacja
  • Coaching

Ela Jakubek

Ela Jakubek
trener, facylitator
Trener i facylitator, pracuje jako wolny strzelec w obszarach rozwoju organizacyjnego, międzynarodowej pracy z młodzieżą, współpracy globalnej i procesów tworzenia polityk publicznych. Motywuje ją pasja do umożliwiania i towarzyszenia zmianom dla osób i organizacji. Fascynuje się dynamiką grupy i zawsze poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań.
Ela rozwijała swoje zainteresowania w czasie studiów Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Międzywydziałowych Studiów z zakresu Zarządzania i Ekonomii Rozwoju na PUCP w Limie, Peru. Głodna dalszego rozwoju, uczestniczyła w licznych szkoleniach, w tym w krajowych i międzynarodowych szkołach trenerskich (KMS Inicjatywy, DBYN), w szkole dramy na Uniwersytecie Middlesex w Londynie i wielu innych.
Pracowała z przedstawicielami wszystkich sektorów: największymi instytucjami międzynarodowymi, w tym Komisją Europejską, Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych, a także z władzami krajowymi i lokalnymi kilku krajów europejskich; z biznesem, od mikro i małych przedsiębiorstw po największe firmy konsultingowe, a także z organizacjami i sieciami trzeciego sektora, zarówno lokalnie jak i na poziomie międzynarodowym.