• Metody teatralne
 • Innowacja
 • Coaching

DLA KAŻDEGO

Skuteczna komunikacja –MR

Cele i korzyści:

 • Praktyczne ćwiczenia komunikowania się
 • Analizowanie drzewa komunikacyjnego firmy
 • Nauka na własnych błędach, analizując własną sytuację
 • Nauka podstaw skutecznej komunikacji , poznanie schematów komunikacyjnych
 • Nauka udzielania informacji zwrotnej
 • Nauka stosowania komunikatów „ja”

 

Wystąpienia publiczne

Cele i Korzyści:

 • Rozwinięcie umiejętności publicznego zawierania głosu w czasie prezentacji handlowej, imprez grupowych, zebrań zespołu, prelekcji czy wykładu
 • Nauka bezstresowego komunikowania się z widownią
 • Poznanie technik pracy głosem
 • Poznanie zasad właściwego używania gestów
 • Nauka inspirującego przemawiania
 • Praca przed kamerą pozwoli na dokładna analizę każdego wystąpienia oraz indywidualną informację zwrotną od trenera

 

Planowanie, zarządzanie sobą w czasie

Cele i korzyści:

 • nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

 

Obsługa klienta

Cele i Korzyści:

 • Nauka takich umiejętności i postaw pracy z klientami, które przełożą się na szybki wzrost sprzedaży i usług oraz dynamiczny rozwój biznesu
 • Ćwiczenia praktyczne z modeli najlepszej obsługi
 • Podniesienie umiejętności sprzedażowych
 • Nauka wdrażania nowych modeli obsługi klienta i przebudowania dotychczasowych praktyk

 

Techniki Sprzedaży – K

Cele i korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Pogłębienie rozumienia procesów psychologicznych wpływających na decyzje zakupowe konsumentów
 •  Doskonalenie umiejętności pozyskiwania Klientów
 •  Ćwiczenie technik zwiększających efektywność sprzedaży
 • Długofalowe relacje z klientami
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych
 • Wzrost satysfakcji klientów  z obsługi

 

Kreatywność nie tylko w biznesie – K

Cele i Korzyści:

 • Poznanie źródła własnej, naturalnej kreatywności – tej, którą miałaś / miałeś w sobie jako dziecko.
 • Nauka jak przekuć kreatywność na umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia nowych  możliwości.
 • Poznanie swojego stylu kreatywnego myślenia oraz narzędzia, które pozwolą  naturalnie rozwijać własną twórczość zgodnie z własnym stylem.
 • Nauka jak pracować nad własną motywacją w procesie kreatywnego myślenia – poznanie źródeł demotywacji

 

Life coaching  – K

Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym – K

Model biznesowy Canvas – K

Misja, wizja, strategia – K