JAK TO ROBIMY?

 

 

I.  Po ustaleniu tematu specjalnie przeszkoleni aktorzy wraz z reżyserem przygotowują scenariusz spektaklu dotyczący wybranego zagadnienia np. narastających konfliktów w zespole.

II. Szkolenia zaczynają się od swobodnej i rozluźniającej „rozgrzewki tematycznej”, której celem jest uwolnienie potencjału twórczego uczestników.

III. Następnie aktorzy odgrywają przygotowany spektakl (ok. 12 minut) ukazujący perypetie menedżera próbującego rozwiązać narastające problemy swojego zespołu. Kiedy już wszyscy znają doskonale temat, kontekst i przebieg akcji, aktorzy grają ponownie.

IV. Tutaj zaczyna się część najważniejsza, w której uczestnicy szkoleń mogą przerwać spektakl i wcielając się w rolę menedżera szukają rozwiązań trudnej sytuacji. Aktorzy improwizują tak, by interweniującym stworzyć warunki jak najbliższe rzeczywistości.

V. Metoda jest bardzo skuteczna: uczestnicy mogą wypróbować różne wersje pomysłów, obserwować strategie innychbezkarnie popełniać błędy i zdobywać realne doświadczenie w pracy z zespołem.  Bardzo ważnym momentem jest refleksja i podsumowanie po zakończonych symulacjach. Dają one szansę na przeanalizowanie wszystkich strategii działań, ujawnienie motywacji, sprawdzenie prawdopodobieństwa i ocenę wdrażanych rozwiązań.

VI. Cykl szkoleniowy zamykają indywidualne sesje coachingowe, połączone z feedbackiem trenerskim. Pozwalają one rozpocząć proces systematycznej pracy nad ćwiczonymi umiejętnościami.

 

Możliwe tematy szkoleń:

  • przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem, 
  • motywacja pracowników,  
  • zarządzanie pokoleniem Y, 
  • menedżer jako coach,
  • podejmowanie trudnych decyzji, 
  • cięcie kosztów osobowych i zwolnienia, 
  • zarządzanie konfliktami, 
  • zmiany w organizacji.